pogosta, vprašanja, odgovori faq
 

Pogosta vprašanja in odgovori faq

 • Pogosta vprašanja in odgovori
  Pogosta vprašanja in odgovori
  • Izberite kategorijo:
  • Kaj pomeni EURIBOR?

  EURIBOR je medbančna obrestna mera za depozite v EVRIH, ki se oblikuje na evropskem medbančnem deviznem trgu.
  • Kdaj lahko koristim ugodnosti nezgodnega zavarovanja?

  Nezgodno zavarovanje krije nevarnost nezgodne smrti, trajne invalidnosti kot posledice nezgode ter prehodne nesposobnosti za delo in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.
  • Kakšno je izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti?

  V primeru nezgodne smrti se upravičencu izplača zavarovalna vsota določena na zavarovalni polici. Njena višina je odvisna od izbrane različice nezgodnega zavarovanja (A, B, C, O1 in O2).
  • Od česa je odvisno izplačilo zavarovalne vsote v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode?

  V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode se izplača ustrezni del zavarovalne vsote za invalidnost v skladu s stopnjo invalidnosti po "Tabeli invalidnosti", ki je sestavni del zavarovalnih pogojev.
  • Za katere dni se v primeru poškodbe kot posledice nezgode izplača dnevno nadomestilo?

  Dnevno nadomestilo se izplača za dneve, ko zavarovanec zaradi poškodbe kot posledice nezgode ni mogel opravljati rednega dela, vendar največ za 200 koledarskih dni.
  • Za katere dni se v primeru nezgode izplača nadomestilo za bolnišnični dan?

  Če sta zaradi nezgode potrebni nastanitev in zdravljenje v bolnišnici, se izplača dogovorjeni znesek za bolnišnični dan za vsak koledarski dan nastanitve zavarovanca v bolnišnici, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode.
  • Kateri so potrebni pogoji za vstop v Delta?

  Varčevalec mora biti vključen v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja in
  dopolniti 15 let.
  • Zakaj varčevati za starost?

  Zaradi krčenja dosedanjih pravic obveznega pokojninskega zavarovanja. Reforma pokojninskega sistema, ki se je začela izvajati s 1.1.2000, ko je stopil v veljavo Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju-ZPIZ, je prinesla dve osnovni
  spremembi:

  • podaljšanje dobe za izračun pokojninske osnove iz 10 na 18 zaporednih najugodnejših let in
  • zmanjšanje odstotka za izračun pokojnine iz 85% na 72,5% pokojninske osnove (neuradno pa celo na 60%)
  • Kaj je individualno pokojninsko zavarovanje, kaj je kolektivno pokojninsko zavarovanje in kakšna je razlika med njima?

  Individualno pokojninsko zavarovanje je namenjeno posameznikom, medtem, ko je kolektivno pokojninsko zavarovanje namenjeno zavarovanju vsaj 51% zaposlenih pri določenem delodajalcu. Premijo v okviru individualnega zavarovanja v celoti vplačuje posameznik, v okviru kolektivnega zavarovanja pa premijo v celoti ali delno vplačuje delodajalec.
  • Zakaj naj za pokojnino varčujem v pokojninskem skladu in ne v vzajemnem skladu?

  Vplačane premije v pokojninskem skladu lahko varčevalec uveljavlja kot davčno olajšavo. Poleg tega vam Probanka zagotavlja donos v višini 60% povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom.
 •  
  VPRAŠAJTE NAS
   
 
 
TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR, SLOVENIJA, T:02 252 05 00
 
Izvedba BuyITC d.o.o.